Somalisk kulturdag

Hvert år arrangerer Batalaale i samarbeid med Fiiro og Kulturhistorisk museum somalisk kulturdag på høsten. Her setter vi fokus på somalisk kultur med nytt tema hvert år. Målet er å skape et arrangement hvor alle er velkomne til å lære mer om somalisk kultur. Batalaale selger somalisk mat, gi informasjon om pågående prosjekter. Inntektene av matsalget går uavkortet til prosjektene.