Følgende prosjekter pågår i 2015

Jordbruk:

I samarbeid med våre lokal partner MADO i Somaliland og Utviklingsfondet har Batalaale et pågående jordbruksprosjekt i Saxiil. I denne regionen produserer nesten 40 % av befolkningen for lite mat til å kunne brødfø seg selv.

Ved å satse på opplæring og forbedret utstyr er målet at produksjonen, inntektene og levestandarden skal øke. Somaliland ligger i et tørrlandsområde hvor regnet kommer sjeldent og med ujevne mellomrom. For å øke avlingene er det viktig at man dyrker på den meste hensiktsmessige måten – kunnskap er viktig. Våre partnere jobber med opplæring og tilgang til bedre utstyr for bønder gjennom:

  • Etablering av modellgårder og opplæring av bønder i bærekraftige landbruksteknikker
  • Rehabilitering og konstruksjon av vannkilder
  • Innleiing av traktor for å kunne pløye for bøndene
  • Distribusjon av såfrø og redskap

Dette prosjektet er et treårig prosjekt som startet i 2013 og vil bli avsluttet i desember 2015.

Skole og utdannelse:

I Sahil er går 15 % av barn på skole. Hele 75 % av den voksne befolkningen har ikke gått på skole. Batalaale støtter et skoleprosjekt i Sahil. I områdene Dubur og Dabayl Wayne bygges det to internatskoler hvor hver av skolene har kapasitet til 400 elever. Skolen i Dubur er ferdigstilt mens skolen i Dabayl Wayne skal ferdigstilles innen utgangen av 2015.

Batalaale har inngått avtale med prosjektansvarlige på skolen. Det er bred enighet om at skolen skal tilby et antall foreldreløse barn gratis skolegang.

Foreldreløse barn er en sårbare gruppe som Batalaale har et spesielt fokus på.

Helse:

En gang i året samler vi inn penger til Berbera mental hospital. Det har vi gjort siden vi startet organisasjonen.

I 2016 starter vi å planlegge et prosjekt innen helse. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er vedtatt hvor Sahil vil kommer til å jobbe.

Bli Medlem